Эвринома-6

Ευρυνομη

Табл. 16, 46, 67.

 

Эвринома-6.

Дочь Асопа.

 

Эвринома (Eurynome, Ευρυνομη)  -  мать Огигия от Зевса или от Посейдона.