Фарнака

Φαρνακη

Табл. 77.

 

Фарнака.

По версии, мать Киниранта от Сандака.

Фарнака (Pharnace, Φαρνακη)  -  по другим версиям, родители Киниранта – Эвримедон и Пафо.