Сфенелай

Σθένελας

Табл. 91.

 

Сфенелай.

Сын Кротопа.

Сфенелай, Сфенелант (Sthenĕlas, Σθένελας)  —   девятый царь Аргоса .

Отец Геланора. По версии, изгнан Данаем.