Соклей

Σωκλέας

Табл. 94.

 

Соклей.

Сын Ликаона.

Соклей (Σωκλέας)  -  погиб от перуна Зевса.