Рея Кибела

Κυβέλη, Κυβηλη

Табл. 125.

 

Рея Кибела.

Дочь Урана.

Рея Кибела (Rea, Ρεα) (Cybele, Κυβέλη, Κυβηλη)   -  см. Кибела.