Пресбон

Πρεσβων

Табл. 40.

 

Пресбон.

Сын Фрикса.

Пресбон (Presbon, Πρεσβων)  -  родился у Фрикса от дочери Ээта, царя колхов.

Отец Климена от Бузиги.