Ливия-2

Λιβύη

Табл. 54.

 

Ливия-2.

Дочь Паламеда.

Ливия, Либия (Libye, Λιβύη)  -  мать Либия от Гермеса.