Кратеида

Κρατεις

Табл. 7, 44.

 

Кратеида.

Мать Скиллы.

Кратеида (Crateis, Κρατεις)  -  морская нимфа.

Мать Скиллы от Триена или от Форкиса.