Амфилох-2

Ἀμφίλοχος

Табл. 84.

 

Амфилох-2.

Сын Дрианта.

Амфилох (Amphilochus, Ἀμφίλοχος)  -  муж Алкинои.